logo

Această platformă este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!

Platformă Consiliere Antreprenorială

Acasă > FORMALITĂȚI

FORMALITĂȚI

Publicat pe de către: admin

Pașii și actele necesare pentru înființarea unei societăți comerciale:

 • Actele de identitate ale viitorilor asociați în original plus o copie ;
 • O copie după actul de proprietate și o copie după actul de identitate al celui care pune la dispoziție imobilul în vederea stabilirii sediului social al societății ;
 •  Se alege forma juridică de societate (SRL, SA etc.), după care se trece la următorii pași:
 •  Alegerea denumirii societății: se aleg cel puțin 3 denumiri, în ordinea preferințelor ;
 •  Alegerea obiectului de activitate al firmei, potrivit clasificării Codului CAEN; stabilirea obiectului principal de activitate și a obiectelor secundare de activitate ;
 • Alegerea sediului social ;
 • Capitalul social al firmei – ce suma și alegerea băncii la care se dorește deschiderea contului. Capitalul social minim este de 200 lei pentru SRL;
 • Stabilirea administratorului societății;
 • Stabilirea bazei de impozitare și la ce interval să se facă plata impozitului;
 • Se optează ca firma să fie plătitoare de TVA sau nu și la ce interval să se facă plata TVA-ului.
 • După stabilirea acestor aspecte se trece la pașii următori:
 • Rezervarea denumirii societății;
 • Întocmirea actului constitutiv;
 • Declarații ale asociaților privind faptul că nu au antecedente penale și că îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru a fi asociați și administratori;
 • Încheierea contractului de comodat sau de închiriere, indiferent dacă spațiul unde se desfășoară activitatea este proprietate sau nu;
 • Cazierele fiscale ale viitorilor asociați se eliberează de Registrul Comerțului;
 • Deschiderea contului la bancă și depunerea capitalului social (de către un administrator, asociați sau un împuternicit al acestora);
 • Depunere specimen semnătura la Registrul Comerțului sau la notarul public;
 • După finalizarea acestor acte, se completează documentele necesare pentru depunerea dosarului la Registrul Comerțului:
 • Cerere înregistrare societate;
 • Declarație pe propria răspundere pentru desfășurarea unei activități sau fără activitate: model 1 sau 2;
 • După finalizarea întregii documentații se depune dosarul la Biroul Unic din cadrul Oficiului Registrului Comerțului. În termen de aproximativ 4 de zile vor ieși actele de înființare ale societății, adică: rezoluția directorului de la Registrul Comerțului de autorizare a funcționării societății, certificatul de înregistrare, certificatul sau certificatele constatatoare care țin loc de autorizații (în cazul în care nu se desfășoară o activitate care să aibă un impact semnificativ asupra mediului).
 • Începând din acest moment firma poate funcționa legal.
 • Costurile aproximative pentru constituirea unei firme sunt următoarele:
 • Taxa cazier fiscal 30 lei / viitor asociat sau administrator;
 • Rezervare nume firmă 56 lei;
 • Taxa la Registrul Comerțului și taxa de publicare în Monitorul Oficial reprezintă toate taxele care se plătesc la Registrul Comerțului și însumează aproximativ 430 lei;
 • Taxa notarială pentru autentificare act constitutiv, specimen de semnătura, declarații pe propria răspundere ale viitorilor asociați privind faptul ca nu au antecedente penale și că îndeplinesc condițiile legale prevăzute de lege pentru a deține calitatea de asociați și administratori, se cifrează la aproximativ 400 lei (în funcție de notar);
 • Capitalul social (în funcție de opțiunea asociaților).