logo

Această platformă este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!

Platformă Consiliere Antreprenorială

Acasă > Finanțări și subvenții

Finanțări și subvenții

5 greşeli de evitat în afacerile rurale cu fonduri europene!

Conform unei liste întocmite de Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR), unii dintre fermieri, antreprenorii şi alţi beneficiari care au derulat proiecte pe fonduri europene în vechiul Program Naţional pentru Dezvoltare Rurală au făcut mai multe tipuri mari de greşeli, care i-au costat bani şi timp. Următoarele greşeli pe care le-au făcut unii beneficiari de fonduri UE în PNDR 2007-2013 (deci în vechiul PNDR) au dus la anularea procedurilor de achiziţii, cu...

5 greşeli de evitat în afacerile rurale cu fonduri europene!

Conform unei liste întocmite de Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR), unii dintre fermieri, antreprenorii şi alţi beneficiari care au derulat proiecte pe fonduri europene în vechiul Program Naţional pentru Dezvoltare Rurală au făcut mai multe tipuri mari de greşeli, care i-au costat bani şi timp.
Următoarele greşeli pe care le-au făcut unii beneficiari de fonduri UE în PNDR 2007-2013 (deci în vechiul PNDR) au dus la anularea procedurilor de achiziţii, cu reluarea procedurii, fiind astfel afectată implementarea proiectelor respective:
1.  Proiecte subevaluate sau supraevaluate. În vechiul PNDR au existat în cadrul proiectelor de investiţii propuneri subevaluate sau supraevaluate la momentul depunerii cererii de finanţare.
2.  Alegerea locului investiţiei. Dacă această se face în zone mai greu accesibile, fără utilităţi, cu cheltuieli mari suportate pe neeligibil, cheltuieli care nu sunt prinse iniţial în bugetul investiţiei dar care îngreunează cash-flow-ul solicitantului şi pot duce la imposibilitatea realizării investiţiei.
3.  Complicarea proiectelor pentru a obţine un punctaj cât mai mare. Aplicantii au adăugat investiţii în energie regenerabilă, cultură ecologică etc. , ulterior renunţând la acestea prin solicitări de acte adiţionale.
4.  Lipsa unui studiu de piaţă solid înaintea propunerii unei investiţii. Spre exemplu, multe investiţii realizate pe acelaşi sector, în aceeaşi zona care ulterior s-au dovedind nefiind viabile.
5.  Neconcordanţe la achiziţia de teren agricol. În cadrul măsurii 1.1.2 (Instalarea tinerilor fermieri), achiziţiile de teren propuse prin planul de afaceri au condus la probleme deoarece preţul terenului a crescut foarte mult de la momentul depunerii cererii.

Sursa

 

Investitorii pot obţine până în 200.000 de euro prin PNDR pentru proiecte de agroturism

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 aduce cu sine două sub-măsuri prin care investitorii vor putea solicită fonduri europene nerambursabile, mai precis Sub-măsură 6.2 „Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale” şi Sub-măsură 6.4 „Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole”  Investiţiile sprijinite prin aceste sub-măsuri urmăresc diversificarea economiei rurale prin creşterea numărului de...

Investitorii pot obţine până în 200.000 de euro prin PNDR pentru proiecte de agroturism

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 aduce cu sine două sub-măsuri prin care investitorii vor putea solicită fonduri europene nerambursabile, mai precis Sub-măsură 6.2 „Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale” şi Sub-măsură 6.4 „Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole”
 Investiţiile sprijinite prin aceste sub-măsuri urmăresc diversificarea economiei rurale prin creşterea numărului de microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor şi crearea de locuri de muncă în spaţiul rural, diminuarea disparităţilor dintre rural şi urban, dezvoltarea activităţilor non-agricole existente, precum şi încurajarea menţinerii şi dezvoltării activităţilor tradiţionale. În principal, sunt vizaţi fermierii sau membrii gospodăriilor agricole care doresc să-şi diversifice activităţile economice prin practicarea de activităţi non-agricole, în vederea creşterii veniturilor şi a creării de alternative ocupaţionale.
 Astfel, fermierii vor primi fonduri nerambursabile pentru finanţarea activităţilor non-agricole desfăşurate în unităţile nou înfiinţate în mediul rural (prin sub-măsură 6.2) sau pentru dezvoltarea şi modernizarea celor existente (prin sub-măsură 6.4), că de exemplu: investiţii pentru producerea şi comercializarea produselor non-agricole, investiţii pentru activităţi meşteşugăreşti, pentru prestarea de servicii, precum şi pentru agroturism.

Pentru dezvoltarea de activităţi în zonele rurale de către micro-întreprinderi sau întreprinderi mici existente, potenţialii beneficiari pot solicită prin sub-măsură 6.4 fonduri de maximum 200.000 de euro pentru construcţia, extinderea sau modernizarea şi dotarea clădirilor, precum şi pentru achiziţionarea de noi utilaje, instalaţii şi echipamente, inclusiv pentru costuri de instalare.

 Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesați următorul link.

Sursele de finanțare ale unei afaceri

Realizarea potențialului economic și implementarea unei idei de afaceri în practică depind în mare măsură de posibilitățile financiare. Fie că sunteți la etapa inițierii unei afaceri, fie că vă aflați la etapa când doriți să vă extindeți afacerea deja existentă, aveți nevoie de finanțare. Care sunt eventualele riscuri, de ce sumă aveți nevoie, în ce stadiu de dezvoltare se află afacerea, cât de promițător este planul de afaceri și încă multe alte detalii sunt...

Sursele de finanțare ale unei afaceri

Realizarea potențialului economic și implementarea unei idei de afaceri în practică depind în mare măsură de posibilitățile financiare.

Fie că sunteți la etapa inițierii unei afaceri, fie că vă aflați la etapa când doriți să vă extindeți afacerea deja existentă, aveți nevoie de finanțare.

Care sunt eventualele riscuri, de ce sumă aveți nevoie, în ce stadiu de dezvoltare se află afacerea, cât de promițător este planul de afaceri și încă multe alte detalii sunt analizate înainte de a vi se oferi o finanțare. Aceste dări de seamă se prezintă părții de la care se solicită finanțarea. În cazul firmelor nou înființate, băncile vor acorda finanțare doar după ce vor efectua o analiză detaliată a planului de afaceri, pentru a se convinge că-și vor putea recupera banii într-un anumit interval de timp.

Lipsa surselor financiare este una dintre cauzele care îi determină pe tinerii antreprenori să ezite în inițierea unei afaceri. Unii antreprenori consideră că o afacere de succes nu poate fi dezvoltată cu puțini bani, de aceea, așteaptă momentele în care vor deține o sumă mai mare de bani, care le-ar permite implementarea ideilor în practică. Această viziune este de multe ori greșită, deoarece o afacere poate fi inițiată și cu sume mai mici, desigur și profitul obținut va fi mai mic, dar acest lucru nu înseamnă că nu e posibil. Treptat, afacerea se poate extinde, iar întreprinzătorul își va atinge obiectivele stabilite inițial. În acest fel, în timp, chiar de întemeiați cu sume mici o afacere, ați putea ajunge la succesul mult dorit.

În multe situații, luarea creditelor nu înseamnă 100% garanție că toate obiectivele vor fi atinse, împrumuturile vor fi rambursate, iar afacerea va genera și un profit substanțial. Nici pe departe nu e cazul să gândim astfel. Există mulți factori de care în mod direct depinde dezvoltarea și prosperarea afacerii antreprenorului. Aici mă refer la furnizori, parteneri de afaceri, piața de desfacere, situația politică și economică în țară, etc. În unele cazuri, utilizarea ineficientă a împrumuturilor, poate genera situații de falimentare pentru întreprindere, sau datorii pe termen lung, venituri mici care în mare parte nu acoperă toate cheltuielile și muncă în zădar.

Sursa

Programul pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitarea accesului la finanțare – START

Programul pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitarea accesului acestora la finanțare – START încurajează și stimulează înființarea și dezvoltarea intreprinderilor mici și mijlocii. Programul START este derulat de Ministerul Economiei, prin Departamentul pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii, Mediul de Afaceri și Turism. Obiectivele programului Programul START este o schema de ajutor de minimis. Obiectivul sau îl constituie stimularea...

Programul pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitarea accesului la finanțare – START

Programul pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitarea accesului acestora la finanțare – START încurajează și stimulează înființarea și dezvoltarea intreprinderilor mici și mijlocii. Programul START este derulat de Ministerul Economiei, prin Departamentul pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii, Mediul de Afaceri și Turism.

Obiectivele programului

Programul START este o schema de ajutor de minimis. Obiectivul sau îl constituie stimularea înființării de noi intreprinderi mici și mijlocii, îmbunătățirea performantelor economice ale celor existente, creșterea potențialului de accesare a surselor de finanțare și dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale întreprinzătorilor în scopul implicării acestora în structuri economice private.

Solicitanți eligibili

Pot beneficia de Programul START societățile comerciale (microîntreprinderi, intreprinderi mici și mijlocii), înființate conform legii în urma cu cel mult doi ani, cu capital privat și fără dificultăți financiare sau datorii la bugetul de stat.

Nu pot beneficia de alocații financiare nerambursabile în cadrul Programului operatorii economici care au primit, cumulat pe parcursul ultimilor 3 ani fiscali (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în curs), ajutoare de minimis (fie din surse publice naționale, fie din surse comunitare) în valoare totala de 200.000 euro, echivalentul în lei.

a) Echipamente tehnologice – mașini, utilaje și instalații de lucru-inclusiv software-ul aferent, necesare desfășurării activităților pentru care a solicitat finanțare, cu excepția jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, instrumentelor și automatelor muzicale;

b) Aparate și instalații de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;

c) Mijloace de transport marfă (autoutilitare din categoria N1, N2, N3) sau microbuz pentru transport persoane, în strictă legătură cu activitatea/activitățile pe care s-a accesat programul;

d) Investițiile în active necorporale referitoare la brevete, licențe, mărci comerciale și alte drepturi și active similare (francize), etichetare ecologica, software pentru comerțul on-line, software-uri necesare desfășurării activității pentru care se solicita finanțare;

e) Echipamente IT– tehnica de calcul (tip PC, format din: unitate centrala, server, monitor, imprimanta / copiator / multifuncțională, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare desfășurării activității, sisteme audio-video,etc.); Nu se pot achizitiona mai multe echipamente IT, din fiecare tip, decat numarul total de angajati dupa implementarea investitiei cu componenta nerambursabila cu exceptia activitatilor care necesita acest lucru (Ex: Internet café, instruire in domeniul calculatoarelor, etc.)

f) Achiziționarea de spatii de lucru, spatii de producție și spatii pentru prestări servicii și comerț (clădiri, hale de producție, spatii amenajate pentru activități de prestări servicii și comerț, inclusiv din elemente prefabricate). Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie sa aiba destinatie locativa, trebuie sa fie puse in functiune la locul implementarii proiectului, la momentul decontului;

g) Achiziționarea de bunuri prevazute la subgrupele 1 mobilier, 3.2 Aparatura birotica și 3.3 sisteme de protecție a valorilor umane și materiale, conform H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu completările și modificările ulterioare;

h) Realizarea unui site pentru prezentarea activității solicitantului și a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting), pentru operatorii economici care nu dețin alt site și care trebuie sa fie funcțional la data depunerii cererii de eliberare a AFN, în limita maxima a 10.000 lei;

i) Achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare;

j) Achiziționarea de instalații de încălzire sau climatizare aferente spațiului de comerț sau servicii;

k) Cursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale – pentru asociatul/administratorul societății aplicante, curs organizat de către un organism autorizat recunoscut de educație antreprenoriala, în limita a maxim 500 lei. Furnizorii de servicii de instruire eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizații furnizoare de instruire autorizate care vor prezenta documente justificative privind calificarea persoanelor ce realizează instruirea în domeniul respectiv;

l) Comisionul de garantare aferent anului acordării garanției, datorat F.N.G.C.I.M.M. în cazul garanțiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul Programului, pentru solicitanții care asigură aportul propriu din credit;

m) Consultanta pentru întocmirea documentației în vederea obținerii finanțării în cadrul prezentului program și implementarea proiectului (nu mai mult de 4% din valoarea eligibila/decontata a proiectului). Furnizorii de servicii de consultanta eligibili in cadrul Programului pot fi numai organizatii furnizoare de consultanta autorizate, avand ca activitate autorizata a fi desfasurata una dintre activitatile incluse in cod CAEN clasa 70.

Nu se permite achiziționarea bunurilor second-hand sau care au constituit obiectul unei subvenționări/finanțări nerambursabile din alte surse și nici achiziționarea în sistem leasing.

Sursa

Website-ul programului

Cum să obţii fonduri europene din 2014

Din 2014, România are la dispoziţie fonduri europene în valoare de aproximativ 40 de miliarde de euro, bani pe care cetăţenii români şi instituţiile statului pot să îi obţină prin proiecte bine gândite. Cele 40 de miliarde de euro trebuie absorbite în viitorii şapte ani, deci până în 2020, scrie yahoo.com. Autorităţile de management ale fondurilor europene au promis că vor simplifica procedurile de accesare a banilor. Prin urmare, cei care vor să pornească o afacere cu...

Cum să obţii fonduri europene din 2014

Din 2014, România are la dispoziţie fonduri europene în valoare de aproximativ 40 de miliarde de euro, bani pe care cetăţenii români şi instituţiile statului pot să îi obţină prin proiecte bine gândite. Cele 40 de miliarde de euro trebuie absorbite în viitorii şapte ani, deci până în 2020, scrie yahoo.com.

Autorităţile de management ale fondurilor europene au promis că vor simplifica procedurile de accesare a banilor. Prin urmare, cei care vor să pornească o afacere cu fonduri UE ar urma să obţină mai uşor o finanţare decât în perioada 2007 – 2013.

Yahoo News România a invitat-o pe Otilia Manta, preşedintele Grupului Român pentru Investiţii şi Consultanţă (RGIC), să discute cu cititorii despre fondurile europene pe care românii le pot accesa în perioada 2014 – 2020: cum pot fi obţinute aceste fonduri, cum se alcătuieşte un proiect bun, cine are dreptul să beneficieze de aceste fonduri, în ce domenii sunt disponibile fondurile europene, ce este cofinanţarea etc.

Chatul online a avut loc între orele 15 şi 17, iar mai jos aveţi cele mai interesante întrebări ale cititorilor Yahoo! News şi răspunsuri ale preşedintelui RGIC. Invitata va răspunde şi altor întrebări, în zilele următoare, iar noi vom actualiza articolul cu aceste informaţii, de mare interes pentru cei care vor să acceseze fonduri europene. Vă sfătuim să salvaţi linkul acestui articol şi să reveniţi asupra lui în zilele următoare.

Cele mai interesante întrebări şi răspunsuri:

Copariu: As dori sa fac o pensiune, dispun de 4500mp teren. As vrea sa nu mai fim la mana primariilor

Otilia Manta: Ca si in vechiul PNDR, si in perioada 2014-2020 vor fi alocate surse de finantare pentru infiintarea/modernizarea pensiunilor turistice si agroturistice. Pentru a evita disensiunile cu echipele locale, ca si sugestie, o documentatie bine intocmita si cu o sustinere perseverenta din parte beneficiarului si a consultantului, succesul proiectului dvs poate fi o realitate. Rolul primordial al controlului autoritatilor implicate in verificarea proiectelor finantate prin fonduri europene este, in primul rand, preventiv si abia ulterior coercitiv.

Costache Georgeta: În domeniul confectii sunt şanse?

Otilia Manta: Daca firma dumneavoastra este amplasata in mediul rural (sau daca doriti sa o deschideti in mediul rural) puteti accesa masura „Start-up si Dezvoltarea Microintreprinderilor” (fosta 312), care in perioada 2014-2020 are alocata suma de 412,8 mil euro, iar daca functionati in mediul urban puteti sa accesati finantari prin intermediul Programului Operational Regional.

Pagină în construcție…

Pagină în construcție…