logo

Această platformă este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!

Platformă Consiliere Antreprenorială

Acasă > CURS ANIMATOR CENTRE VACANȚĂ – Valea Viilor, Sibiu

CURS ANIMATOR CENTRE VACANȚĂ – Valea Viilor, Sibiu

Publicat pe de către: admin

IMG_1966 IMG_1976În cadrul proiectului Creșterea competitivității zonelor rurale prin valorificarea potențialului turistic, au început, în regiunea Centru – județul Sibiu, cursurile de formare profesională, pentru specializarea de Animator Centre de Vacanță.

Beneficiarii cursului sunt persoane din mediul rural, în căutarea unui loc de munca, tineri șomeri de lungă durata sau persoane implicate în agricultura de subzistență.

Cursul a început în data de 11 mai 2015, are loc în localitatea Valea Viilor, județul Sibiu.

Beneficiarii au manifestat un interes deosebit pentru acest curs în speranța ca pe viitor să îi ajute la identificarea unui loc de muncă care să valorifice competențele dezvoltate.

Obiectivul proiectului este crearea condițiilor pentru creșterea șanselor de ocupare a persoanelor din mediul rural și a dezvoltării de noi întreprinderi în domenii non-agricole, din regiunile de dezvoltare Centru, Nord – Est și Sud-Muntenia, prin furnizarea către membrii grupurilor țintă de servicii de informare și consiliere profesională, servicii de formare profesională de calificare in domenii conexe turismului și pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale, precum și servicii de consiliere și asistență în vederea începerii unei activități independente sau pentru inițierea unei afaceri non agricole în mediul rural.

Comments are closed.

Informații similare